21-31/7/19 
סימון בחופשה
התעדכנו בשינויים במערכת השיעורים.
שימו לב לשעות השיעורים ולמדריכות המחליפות.

לצפייה במערכת
השיעורים 21-31/7/19
 

לצפייה במערכת השיעורים הקבועה והמעודכנת


עדכונים מדיי יום 
ב-facebook
ובלוח המודעות בסטודיו